Bygg- och anläggningsprogrammet

Framtidsutsikterna inom branschen är goda eftersom det krävs anläggningsmaskinsförare vid stora vägprojekt, husbyggen och anläggning av järnväg. Våra elever har oftast jobb inför studentexamen.

Liljaskolan har ett stort kontaktnät i branschen och kan erbjuda många spännande praktikplatser. Vi har även ett stort övningsområde där du får öva maskinkörning med Sveriges modernaste maskinpark.

B-körkort

Du får undervisning i teori och praktisk trafikkunskap för att inom utbildningen ta B-körkort.
Inriktningar: Anläggningsfordon

Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinsförare, järnvägstekniker, grävmaskin-, kran- eller lastmaskinsförare.

Under din första vecka i åk 1 väljer du som elev en av följande programfördjupningar:

Vid en eventuell urvalsprocess så gäller meritvärdet från åk 9.

Programfördjupning Järnvägsbyggnad
Efter godkänd utbildning ska du som elev kunna arbeta med att bygga och underhålla järnvägar. Du får därför kunskaper om banvallens uppbyggnad och konstruktion, byggnation och underhåll av järnvägsspår samt om maskiner och tillsatsutrustning vid järnvägsbyggnad. Dessutom får du under utbildningen kunskaper om de säkerhetsregler som gäller vid järnvägsarbete. 

Programfördjupning Anläggning
Som blivande anläggningsförare får du i första hand lära dig att hantera både grävmaskin och hjullastare, samt olika typer av redskap som hör till dessa. Under utbildningen får du också lära dig schakt- och transport av material till byggandet av vägar och husgrunder. Du får undervisning i teori och praktisk trafikkunskap för att inom utbildningen ta B-körkort.

Så är programmet upplagt
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma ämnen är: bygg och anläggning.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Se mer under Programstruktur.

Du har även ett individuellt val där du har möjlighet att läsa fördjupningskurser inom yrket. Samt behörigheter till universitet och högskola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.   

Lärlingsutbildning
Det går tyvärr inte att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet som en lärlingsutbildning.
Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

  • Anläggningsmaskinförare
  • Beläggningsarbetare
  • Järnvägstekniker
  • Väg- och anläggningsarbetare

Efter vidare studier

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs. Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med detta.

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 1    100 p
   
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN    400 poäng
Bygg och anläggning 1    200 P
Bygg och anläggning 2    200 p
   
INRIKTNING (Anläggningsfordon)    900 poäng
Anläggningsförare – process    100 p
Anläggningsförare 1    200 p
Anläggningsförare 2    200 p
Anläggningsförare 3    200 p
Anläggningsförare 4    200 p
   
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    300 poäng
Alternativ 1: Anläggning    300 p
Vägbyggnad    100 p
Ledningsbyggnad    200 p
Alternativ 2: Järnvägsbyggnad    300 p
Järnvägsbyggnad 1    100 p
Järnvägsbyggnad 2    200 p
   
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng

Gymnasiet?

Funderar du om Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.