fbpx

Bygg- och anläggningsprogrammet

Framtidsutsikterna inom branschen är goda eftersom det krävs anläggningsmaskinsförare vid stora vägprojekt, husbyggen och anläggning av järnväg. Våra elever har oftast jobb inför studentexamen.

Liljaskolan har ett stort kontaktnät i branschen och kan erbjuda många spännande praktikplatser. Vi har även ett stort övningsområde där du får öva maskinkörning med Sveriges modernaste maskinpark.

B-körkort

Du får undervisning i teori och praktisk trafikkunskap för att inom utbildningen ta B-körkort. Du behöver göra teori- och körprov hos Trafikverket på egen hand utanför skoltid.

Inriktning: Anläggningsfordon

Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Uybildningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinsförare, grävmaskin-, kran- eller lastmaskinsförare eller järnvägstekniker. Du får undervisning i teori och praktisk trafikkunskap för att inom utbildningen ta B-körkort. Redan vid gymnasievalet väljer du den programfördjupning du vill läsa. För att söka programfördjupningen Anläggning väljer du Liljaskolan som önskad skola och därefter Bygg- och anläggningsprogrammet. För att söka programfördjupningen Järnvägsbyggnad väljer du Järnvägsteknik, Liljaskolan som önskad skola och sedan Bygg- och anläggningsprogrammet.

Programfördjupning Anläggning

Som blivande anläggningsförare får du i första hand lära dig att hantera både grävmaskin och hjullastare, samt olika typer av redskap som hör till dessa. Under utbildningen får du också lära dig schakt- och transport av material till byggandet av vägar och husgrunder.

Du får behörigheter för:

· Hjullastare

· Grävmaskin

· Grävmaskinslastare

Programfördjupning Järnvägsbyggnad

Efter godkänd utbildning ska du som elev kunna arbeta med att bygga och underhålla järnvägar. Du får därför kunskaper om banvallens uppbyggnad och konstruktion, byggnation och underhåll av järnvägsspår samt om maskiner och tillsatsutrustning vid järnvägsbyggnad. Dessutom får du under utbildningen kunskaper om de säkerhetsregler som gäller vid järnvägsarbete.

Du får behörigheter för:

· Hjullastare

· Grävmaskin

· Grävmaskinslastare

Du får också utbildningsbevis för:

· TSA/TA (Tunga Spårgående Arbetsredskap/Tunga Arbetsredskap på järnvägen)

· Banteknik

· Kap och slip

Så är programmet upplagt

Bygg- och anläggningsprogrammet introduceras redan från åk 1 med den valda programfördjupningen. Halva veckan läser eleverna teoretiska ämnen och halva veckan yrkesämnen med praktisk undervisning.

Programgemensamma ämnen är: bygg och anläggning.

Du har även ett individuellt val där du har möjlighet att läsa fördjupningskurser inom yrket.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

  • Anläggningsmaskinförare
  • Beläggningsarbetare
  • Järnvägstekniker
  • Väg- och anläggningsarbetare

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    900 poäng
Engelska 5    100 p
Engelska 6    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 1    100 p
Svenska 2    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 2    100 p
Svenska 3    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 3    100 p
   
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN    400 poäng
Bygg och anläggning 1    200 p
Bygg och anläggning 2    200 p
   
INRIKTNING (Anläggningsfordon)    900 poäng
Anläggningsförare – process    100 p
Anläggningsförare 1    200 p
Anläggningsförare 2    200 p
Anläggningsförare 3    200 p
Anläggningsförare 4    200 p
   
Programfördjupning Anläggning    500 poäng
Vägbyggnad    100 p
Ledningsbyggnad    200 p
Individuellt val    200 p
   
Programfördjupning Järnvägsbyggnad    700 poäng
Järnvägsbyggnad 1    100 p
Järnvägsbyggnad 2    200 p
Järnvägsbyggnad 3    200 p
Ledningsbyggnader    200 p
   
GYMNASIEARBETE    100 poäng

Gymnasiet?

Funderar du om Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.