fbpx

Fordon- och transportprogrammet

Efterfrågan på personal i fordonsbranschen är stor och det pågår en omfattande teknikutveckling med många typer av fordon och transporter. Utbildning inom Fordon och transport innebär garanterat säkra vägar till jobb.

På Liljaskolan utvecklar eleverna kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Praktik inom branschen leder ofta till anställning och ansvar för egen utveckling inom yrket. 

{

"Ingen i min familj är intresserad av fordon, men för mig känns FT helt rätt"

– Emma, elev på FT
Inriktning: Karosseri och lackering
 

Karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Under utbildningen får du arbeta i verkliga karosseriverkstäder på ett problemlösande och skapande sätt. Du får använda din kreativitet för utvecklas till yrkeskunnig bilplåtslagare och lackerare. Här ges möjlighet att utveckla förmåga att hämta den information som behövs för att utföra reparationer enligt tillverkarens krav och att tillägna sig det teknikspråk som krävs för att kommunicera på ett för branschen yrkesmässigt sätt.

Undervisningen utvecklar kvalitetsmedvetande och förståelse av branschens ekonomiska villkor, samt att arbeta säkert och miljömedvetet.

Har du astma eller allergi rådgör först med din skolsköterska. Enligt arbetsmiljölagen får man inte utsättas för isocyanater om man har sådana problem.

Inriktningen startar i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

 

 

 
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner

Lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. Lastbilsmekaniker arbetar oftast på en lastbilsverkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Ett antal lastbilsmekaniker arbetar med fältservice och åker ut till kundens lastbil som stannat på vägen. En maskinmekaniker arbetar oftast både i verkstaden och på fältet och specialiserar sig på entreprenadmaskiner, skogs- eller lantbruksmaskiner.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med hydrauliska system. Hydrauliken innebär att en vätska, oftast olja, överförrörelsen i exempelvis grävskopan. Mekanikern arbetar också med elektriska och pneumatiska system. Pneumatik handlar om att rörelsen skapa med hjälp att tryckluft, bland annat i bromsarna.

Både lastbils- och maskin mekaniker har många kundkontakter. Det fär därför viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samarbeta även under stressiga situationer.

Inriktningen startar i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Inriktning: Personbil

Personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker och fordonsmekaniker med lätta fordon.

Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner.

En fordonsmekaniker har ofta många kundkontakter. Det är därför viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samarbeta även under stressiga situationer.

Inriktningen är ett naturligt val för dig som är intresserad av bilar och vill lära dig hur de fungerar och hur man går tillväga för att reparera och serva personbilar. Du får lära dig allt från traditionella mekaniska arbetsmoment till dagens moderna servicearbeten där datorer används.

Inriktningen startar i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Inriktning: Transport

Transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen leder till arbete som yrkesförare.

På Transport får du möjlighet att ta flera körkort och behörigheter, bland annat:

 • B-kort
 • C- & CE-kort (lastbil med släp)
 • Hjullastare Godshantering
 • Truck behörighet A+B
 • ADR-intyg
 • Fordonsmonterad kran
 • YKB (Yrkeskompetensbevis)
 • Arbete på väg

Inriktningen startar i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

 

Så är programmet upplagt

Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år då alla läser de gymnasiegemensamma ämnena samt de programgemensamma kurserna Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden och Fordonsteknik introduktion.

Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval inför åk 2 – antingen Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil eller Transport. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Alla inriktningar utom Transport bedrivs som lärling onsdag-fredag. Under måndag-tisdag läser eleverna de gymnasiegemensamma ämnena på skolan.
Transportinriktningen sker till största del på skolan, men med mycket APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Se mer under Programstruktur.

Arbetsplatsförlagt lärande

Transportinriktningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På övriga inriktningar genomför eleverna sin APL som lärlingar. Detta sker 3 dagar per vecka, vilket innebär att minst halva studietiden görs ute på en arbetsplats.

Eftersom eleven befinner sig på samma arbetsplats under så lång tid och får möjlighet att visa sina kunskaper, så ökar chanserna att få jobb direkt efter sin utbildning.

Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

 • Billackerare
 • Bilskadereparatör
 • Bussförare
 • Lagerarbetare
 • Lastbilsförare
 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker
 • Personbilsmekaniker
 • Reservdelspersonal
 • Terminalarbetare

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass
Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    900 poäng
Engelska 5    100 p
Engelska 6    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1      50 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 1    100 p
Svenska 2    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 2    100 p
Svenska 3    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 3    100 p
   
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN    400 poäng
Fordonsteknik – introduktion    200 p
Fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden     200 p
   
INRIKTNING    400-500 poäng
Karosseri och lackering  
Riktningsteknik – introduktion    200 p
Lackeringsteknik – introduktion    200 p
   
Lastbil och mobila maskiner  
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik    100 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1    100 p
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2    100 p
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik    100 p
   
Personbil  
Personbilar – basteknik    100 p
Personbilar – service och underhåll 1    100 p
Personbilar – service och underhåll 2    100 p
Personbilar – verkstad och elteknik    100 p
   
Transport  
Yrkestrafik 1a    200 p
Yrkestrafik 1b    300 p
   
   
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng
{

"Det bästa med utbildningen är att vi arbetar så mycket praktiskt."

– Markus, elev på FT

Gymnasiet?

Funderar du om Fordon- och transportprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.