fbpx

Fordon- och transportprogrammet

Efterfrågan på personal i fordonsbranschen är stor och det pågår en omfattande teknikutveckling med många typer av fordon och transporter. Utbildning inom Fordon och transport innebär garanterat säkra vägar till jobb.

På Liljaskolan utvecklar eleverna kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Praktik inom branschen leder ofta till anställning och ansvar för egen utveckling inom yrket. 

{

"Ingen i min familj är intresserad av fordon, men för mig känns FT helt rätt"

– Emma, elev på FT
Inriktning: Karosseri och lackering

Karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Problemlösande och skapande
Här får du arbeta i projektform som liknar mycket arbetet i verkliga karosseriverkstäder på ett problemlösande och skapande sätt. Du får använda din kreativitet för utvecklas till yrkeskunnig bilplåtslagare och lackerare. Här ges möjlighet att utveckla förmåga att hämta den information som behövs för att utföra reparationer enligt tillverkarens krav och att tillägna sig det teknikspråk som krävs för att kommunicera på ett för branchen yrkesmässigt sätt.

Både säkert och miljömedvetet
Undervisningen utvecklar kvalitetsmedvetande och förståelse av branschens ekonomiska villkor, samt att arbeta säkert och miljömedvetet.

Hälsokontroll sker på Liljaskolan
Har du astma eller allergi rådgör först med vår skolsköterska. Enligt arbetsmiljölagen får man inte utsättas för isocyanater om man har sådana problem.

Inriktningen väljer du i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

 

 
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner

Lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. Lastbilsmekaniker arbetar oftast på en lastbilsverkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Ett antal lastbilsmekaniker arbetar med fältservice och åker ut till kundens lastbil som stannat på vägen. En maskinmekaniker arbetar oftast både i verkstaden och på fältet och specialiserar sig på entreprenadmaskiner, skogs- eller lantbruksmaskiner.

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med hydrauliska system. Hydrauliken innebär att en vätska, oftast olja, överförrörelsen i exempelvis grävskopan. Mekanikern arbetar också med elektriska och pneumatiska system. Pneumatik handlar om att rörelsen skapa med hjälp att tryckluft, bland annat i bromsarna.

Både lastbils- och maskin mekaniker har många kundkontakter. Det fär därför viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samarbeta även under stressiga situationer.

Inriktningen väljer du i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Inriktning: Personbil

Personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Utbildningen gör dig redo för att arbeta som fordonsmekaniker på lätta fordon.

Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utförs service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner.

En fordonsmekaniker har ofta många kundkontakter. Det är därför viktigt att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samarbeta även under stressiga situationer.

Inriktningen är ett naturligt val för dig som är intresserad av bilar och vill lära dig hur de fungerar och hur man går tillväga för att reparera och serva personbilar. Du får lära dig allt från traditionella mekaniska arbetsmoment till dagens moderna servicearbeten där datorer används.

Inriktningen väljer du i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Inriktning: Transport

Transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik, Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

På Transport får du möjlighet att ta flera körkort och behörigheter, bland annat:

 • B-kort
 • C- & CE-kort (lastbil med släp)
 • Hjullastare Godshantering
 • Truck behörighet A+B
 • ADR-intyg
 • Fordonsmonterad kran
 • YKB (Yrkeskompetensbevis)
 • Arbete på väg

Inriktningen väljer du i åk 2
Tänkt på att Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år. Under vårterminen i åk 1 gör du ditt inriktningsval. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

 

Så är programmet upplagt

Fordons- och transportprogrammet börjar med ett gemensamt grundläggande år då alla läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik och idrott och hälsa samt de programgemensamma ämnena fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden och fordonsteknik introduktion.

Efter det första gemensamma året väljer eleven inriktning – antingen karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil eller transport. Antagning till respektive inriktning baseras på betyg från första året samt vissa hälsokrav.

Vissa av inriktningarna bedrivs som lärling (2-3 dagar/vecka) medan andra är mer skolförlagda men med mycket APL (arbetsplatsförlagt lärande) – se respektive inriktning. Gemensamt är att alla läser de gymnasiegemensamma ämnena historia, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap på skolan under årskurs 2 och 3.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Se mer under Programstruktur.

Du har även ett individuellt val där du har möjlighet att läsa fördjupningskurser inom yrket, vissa andra ämnen samt behörighet till universitet och högskola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Under åk 2 och åk 3 genomför eleverna sin APL som lärlingar. De är ute 2-3 dagar per vecka vilket innebär att minst halva studietiden görs ute på en arbetsplats. 

Eftersom eleven befinner sig på samma arbetsplats under så lång tid och får möjlighet att visa sina kunskaper, så ökar chanserna att få jobb direkt efter sin utbildning. 

Lärlingsutbildning

Mer info kommer snart

Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

 • Billackerare
 • Bilskadereparatör
 • Bussförare
 • Lagerarbetare
 • Lastbilsförare
 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker
 • Personbilsmekaniker
 • Reservdelspersonal
 • Terminalarbetare

Efter vidare studier

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs. Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med detta.

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 1    100 p
   
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN    400 poäng
Fordon- och transportbranschen    200 P
Fordonsteknik    200 p
   
INRIKTNING    400-500 poäng
Karosseri och lackering
Karossteknik introduktion    200 p
Lackeringsteknik introduktion    200 p
Lastbil och mobila maskiner
Maskin- och lastbilsteknik introduktion    200 p
Reparation av lastbilar och mobila maskiner    300 p
Personbil
Personbilsteknik introduktion    200 p
Reparation av personbilar och lätta transportfordon    300 p
Transport
Yrkestrafik 1a    200 p
Yrkestrafik 1b    200 p
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
   
   
   
   
   
GYMNASIEARBETE    100 poäng
{

"Det bästa med utbildningen är att vi arbetar så mycket praktiskt."

– Markus, elev på FT

Gymnasiet?

Funderar du om Fordon- och transportprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.