fbpx

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Det finns fyra olika introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

{

"Detta var första steget till min examen"

– Emil, elev på IM

Program

Programinriktat val – IMV

IMV passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som ännu inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Här finns möjlighet att börja på ett yrkesförberedande program om du uppfyller följande: Du behöver ha minst godkända betyg i svenska och matematik eller engelska och i fyra andra ämnen. Alternativt svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.

Till Liljaskolan kan du söka IMV på följande yrkesprogram:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesintroduktion – IMY

IMY passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller till Programinriktat val.

Vi erbjuder följande program/inriktningar:

 • Fordon- och transportprogrammet
  • Karosseri och lackering,
  • Mekaniker för lastbil och mobila maskiner
  • Mekaniker för personbilar.
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Du kan söka direkt till utbildningarna på Liljaskolan genom din gymnasieantagning. Det första året läser alla elever en grundutbildning, under vårterminen i åk 1 väljer du inriktning inför år 2.

Individuellt alternativ – IMA

Målet med utbildningen kan vara att göra sig behörig till ett gymnasieprogram eller att genom praktik närma sig arbetsmarknaden. Du kan läsa grundskolekurser, gymnasiekurser och kombinera detta med praktik.

Språkintroduktion – IMS

Språkintroduktion riktar sig till dig som är ny i Sverige och behöver lära dig svenska språket från grunden. Fokus ligger därmed på svenska språket, men du studerar också andra grundskoleämnen där du läser mot målen i årskurs 9. Målet med utbildningen är att bli behörig till ett gymnasieprogram eller till annan utbildning. För att nå det målet krävs godkända betyg i 8-12 ämnen. Antagning sker kontinuerligt över året.

Kontakt

Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så hjälper dom dig.

Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning, Grundvux, SFI)

Lisbeth Jacobsson

Lisbeth Jacobsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 145 50, 070 690 15 59
Mail: lisbeth.jacobsson@vannas.se

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet (åk 1)
Fordon- och transportprogrammet (IMYRK, IMPRO)
Fordon- och transportprogrammet inriktning karosseri, lackering, lastbil och mobila maskiner och personbil. (åk 2-3)
Hotell- och turismprogrammet
Komvux (Gyvux)
Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesutbildningar (Vårdvux)

Ing-Marie Pettersson

Ing-Marie Pettersson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 070 236 37 72
Mail:

Ansvarsområde
Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Individuellt alternativ
Språkintroduktion
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet