Lärlingsutbildning

Hos oss på Liljaskolan är det möjligt att gå ett yrkesprogram som gymnasial lärling.
En lärlingselev får samma kunskaper och yrkesexamen som de elever som läser ett
skolförlagt yrkesprogram.

{

"Att gå som lärling var det bästa upplägget för mig"

– Emma, elev som gått Lärlingsutbildning

Lärlingsupplägget

Att vara lärling är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en utbildning förlagd på skolan är att lärlingseleven, parallellt med sina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På sin lärlingsplats får eleven en handledare och tillsammans med denne görs det mesta av yrkesutbildningen på plats ute i arbetslivet. Yrkesläraren på skolan har hela tiden nära kontakt med eleven och handledaren på företaget och tillsammans planeras utbildning på bästa sätt.

Det är alltid yrkesläraren i skolan som ansvarar för att eleven får de kunskaper och färdigheter som krävs för att nå utbildningens mål, både på arbetsplatsen och i skolan.

Att läsa som lärling

Från det att eleven börjar sker minst halva utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsupplägget finns från årskurs två och tre. 

Elever som går gymnasial lärlingsutbildning kan ansöka om lärlingsersättning hos CSN.

Efter utbildningen är eleven förberedd för ett visst yrke, men kan också välja att studera vidare på till exempel yrkeshögskola eller högskola.

Studieupplägg

Lärlingseleverna läser de gymnasiegemensamma kurserna tillsammans med övriga elever på det valda programmet. Inne på skolan läses också en del av yrkeskurserna. Hur det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ser ut beror på vilket yrkesprogram man studerar på, men vanligast är att man två eller tre dagar varje vecka är ute på en arbetsplats. Utöver detta gör lärlingseleverna också APL under de veckorna som är utlagda för övriga elever på yrkesprogrammet.

Kontakt

Kontakta oss med frågor om ansökan, utbildningens upplägg och om du vill göra ett besök. 

Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Lärvux, Grundvux, SFI)

Lisbeth Jacobsson

Lisbeth Jacobsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 145 50, 070 690 15 59
Mail: lisbeth.jacobsson@vannas.se

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet (åk 1)
Fordon- och transportprogrammet (IMYRK, IMPRO)
Fordon- och transportprogrammet inriktning karosseri, lackering, lastbil och mobila maskiner och personbil. (åk 2-3)
Hotell- och turismprogrammet
Komvux (Gyvux)
Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesutbildningar (Vårdvux)

Program

Dessa program kan du göra ett anpassat lärlingsupplägg på. Läs mer om villkoren på respektive program.

 

Hotell och turism

Gymnasieprogram

Fordon och transport

Gymnasieprogram

Barn och fritid

Gymnasieprogram