fbpx

Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning

Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning är till för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Vi vill ge dig nya kunskaper utifrån dina intressen och vad du tidigare lärt dig i skolan.

{

"Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning är som Svenska Akademin, man får lära sig om snille och smak."

– Göran Mikaelsson, elev.

Information

Anpassat för eleven
Du kan läsa en eller flera gånger i veckan. Undervisningen sker i små grupper. Tillsammans med din lärare planerar du dina studier och gör en studieplan. Studierna är inte på heltid, utan du kan arbeta de dagar du inte är på Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att på bästa sätt förbereda dig för arbetsliv och fritid. Utbildningen innebär stora möjligheter till personlig och social utveckling genom att en individuell utvecklingsplan utarbetas för varje elev.

Ansökan

Ansökan och studieplan
Kontakta först studie- och yrkesvägledaren vid Liljaskolan: Studievägledarna.

Lärarna på Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning hjälper dig att göra din individuella studieplan. I den planen ska det framgå vilka kurser du ska studera och vilka mål du har med studierna.

Ansökan görs till
Liljaskolan Vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Västra Järnvägsgatan 9
911 34 Vännäs

Kursutbud

Exempel på kurser:

  • Biologi
  • Geografi
  • Historia
  • Matematik
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation
Studie- och yrkesvägledare
Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning, Grundvux, SFI)