SFI

Komvux i svenska för invandrare (SFI) riktar sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, och är 16 år eller äldre, och är folkbokförd i Vännäs kommun (har personnummer och uppehållstillstånd), och som inte har grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande målen för SFI.

Information

Utbildningens syfte
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att skaffa sig de kunskaper som krävs för att det svenska språket ska fungera som medel för kommunikation vid fortsatta studier, i vardagsliv, och yrkesliv.

Utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3.

Varje studieväg innehåller två kurser: Sfi 1 innehåller kurs A och B. Sfi 2 kurs B och C. Sfi 3 kurs C och D.

Innan utbildningens start får du hjälp av din lärare att hitta vilken nivå som är den rätta för dig att börja dina studier på. Då får du också en pedagogisk planering för varje kurs med mål, metod och tidsplan.

Heltidsstudier
Svenska för invandrare räknas som deltidsstudier och har 15 timmar schemalagd undervisning i veckan. Därutöver bör du studera cirka 5 timmar per vecka på egen hand.

Utbildningen kan kombineras med praktik eller andra studier till exempel i yrkeskurser.

Modersmålsundervisning
Vi erbjuder även modersmålsundervisning.
Ansökan om modersmålsundervisning görs på särskild blankett.

Validering
Vi erbjuder validering av dina tidigare utbildningar, och dina kunskaper i enskilda ämnen och kurser. Ansökan om prövning görs på särskild blankett.

Utbildningens längd
Kurserna A – D planeras att läsas på drygt ett år. Betyg ges efter varje avslutad kurs.

Ansökan

Ansökan och studieplan
Ansökan görs på en särskild blankett. När du söker till svenska för invandrare kontakta först någon av följande:

Inflyttarsamordnaren i Vännäs kommun
Sara Söderström
0935 – 141 06
070 – 303 81 67
sara.soderstrom@vannas.se

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig också att göra din individuella studieplan. I planen ska det framgå dina studievägar och vilka mål du har med studierna.

Ansökan till utbildningen skickas till
Liljaskolan Vuxenutbildning
SFI
Västra Järnvägsgatan 9
911 34 Vännäs

Vi ser till individens behov och använder oss därför av kontinuerlig antagning. Kontakta studievägledaren för ytterligare information och råd.

Studie- och yrkesvägledare
Lisbeth Jacobsson

Lisbeth Jacobsson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 145 50, 070 690 15 59
Mail: lisbeth.jacobsson@vannas.se

Ansvarsområde
Fordon- och transportprogrammet (åk 1)
Fordon- och transportprogrammet (IMYRK, IMPRO)
Fordon- och transportprogrammet inriktning karosseri, lackering, lastbil och mobila maskiner och personbil. (åk 2-3)
Hotell- och turismprogrammet
Komvux (Gyvux)
Vård- och omsorgsprogrammet
Yrkesutbildningar (Vårdvux)

Ulla Hellqvist

Ulla Hellqvist

Administratör

Telefon: 0935 144 95
Mail: ulla.hellqvist@vannas.se

Ansvarsområde
Yrkesvuxutbildingar
Yrkeshögskoleutbildningar
Uppdragsutbildningar
Komvux (Grundvux, Gyvux, Lärvux, SFI)