fbpx

Trafiklärare

Att jobba som trafiklärare är händelserikt, spännande och ingen dag är den andra lik. Du ser fortlöpande resultat av din insats vilket ger ett meningsfullt arbete. Under en vanlig arbetsdag undervisar du elever att ta körkort för olika fordon – personbil, motorcykel, moped, buss, lastbil och släpfordon. Varje individ är unik därför är det viktigt att vara lyhörd och flexibel för personliga förutsättningar och önskemål.

Alla minns sin trafiklärare!

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att utbildningen är skräddarsydd utifrån näringslivets behov, trafikskolebranschen i detta fall. Många YH-studerande får jobb direkt efter examen.

 

 

Information

Tid
Utbildningen ges en gång per år.

Längd
3 terminer

Antal platser
20

Utbildningen
Utbildningen till Trafiklärare omfattar 300 Yrkeshögskolepoäng. 15 veckor består av LIA, lärande i arbete, som görs vid en trafikskola.

Platsförlagd utbildning med delar på distans
På Liljaskolan får de studerande gedigen praktisk utbildning av yrket, ”hantverket”, som trafiklärare. På plats på skolan, ca 30 veckor, tränar vi bl.a. trafiklektioner, både teoretiska i klassrum och digitalt samt praktiska lektioner i personbil och via simulator. Vi erbjuder även möjlighet att studera många teoretiska delar, ca 15 veckor, av utbildningen på distans veckovis. Det innebär att du kan studera hemifrån två till tre veckor i rad och på plats i Vännäs två till tre veckor i rad efter ett förbestämt schema. Tillbaka i Vännäs knyts de teoretiska delkurserna i Yrkespedagogik, Trafiksäkerhetsarbete, Psykologi, Författningskunskap, Arbetsmiljö, Fordonssäkerhet och miljö till praktiskt kunnande. Två av kurserna är LIA – Lärande i Arbete, sammanlagt 15 veckor, under dessa perioder får de studerande praktisk tillämpning av trafiklektioner på trafikskolor under verkliga förhållanden med elever. Vårt upptagningsområde omfattar hela Sverige. Vi har bedrivit utbildning sedan 1998 och kan garantera att de studerande får en rejäl utbildning, även för vinterförhållanden.

Förkunskaper
  • Slutbetyg från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller motsvarande och godkända betyg i  Svenska/Sas 1 och 2.
  • Inneha körkort med förarbehörighet B. Samt under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.
  • Styrkt allsidig kör- och trafikvana. För att styrka den allsidiga kör- och trafikvanan måste du genomgå en av branschen framtagen och godkänd körbedömning. Bedömningen tar ca 60 minuter och kostar 800 kr.

I samband med körbedömningen genomförs urvalsintervjuer, se rubriken nedan.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval. De sökandes meriter poängsätts och gruppintervjuer genomförs.

Gruppintervjun syftar till att få en samlad bedömning av de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Genom ett antal uppgifter ska gruppintervjun pröva de sökandes förmågor inom följande områden: Presentationsteknik, självvärdering, samarbete, problemlösning och stresstålighet. Intervjun bedöms enligt en skala från 1 – 5.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven med Gymnasieexamen och svenska finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning genom att åberopa reell kompetens, detta görs i samband med ansökningen. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.
Reell kompetens ska styrkas med arbetsgivarintyg och/eller på annat sätt dokumenterade handlingar som visar på den sökandens förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva det framtida yrket.

Pedagogiskt stöd

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Olika typer av stödinsatser eller anpassningar kan bli aktuella för att möta olika typer av behov. Har du behov av anpassade lokaler för att kunna delta i undervisningen ansvarar Liljaskolan för att tillmötesgå dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kostnader och CSN

Utbildningen är kostnadsfri.

Kurslitteraturen bekostar du själv. Kostnad ca 3 000kr.

Utbildningen är berättigad för CSN. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

 

Ansökan

Nästa start
september 2025

Ansökningsperiod
januari 2025 – maj 2025

 

Lämna ansökan här

 

Kursplan

Kurser

Yrkeshögskolepoäng

Arbetsmiljö och ansvar

10

Fordonssäkerhet och miljö

35

Författningskunskap Trafik

35

Trafikpsykologi

35

Trafiksäkerhetsarbete

23

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

50

Yrkespedagogik Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik Trafiklärare 2

50

Examensarbete

12

Summa yrkeshögskolepoäng

300

 

Läs mer om kursplanen på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Framtid

Du kan sedan arbeta som

  • Trafiklärare B-körkort på trafikskola eller gymnasium

Efter vidare utbildningar kan du arbeta som

  • Riskutbildare
  • Trafiklärare släpfordon (B96, BE) och moped (AM)
  • Trafiklärare Buss (D), Lastbil (C), Lastbil med släp (CE)
  • Trafiklärare motorcykel (A)
  • Utbildningsledare vid trafikskola
  • Etc

*För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden:  1) ha fyllt 21 år, 2) ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och 3) ha den behörighet som utbildningen avser. Läs mer på Transportstyrelsen.

Läs mer
STR-Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Transportstyrelsen- Godkännande som trafiklärare

Filmer om yrket

Varför inte utbilda dig till trafiklärare? Donika Nimani från Norrköping hoppade på den möjligheten och har idag ett jobb som hon stortrivs med. Se filmen HÄR.

Magnus Fnyke i Halmstad kände att han ville ha ett yrke som var mer varierande, där han fick jobba mer med människor och bestämde sig mitt i livet för att utbilda sig till trafiklärare. Ett beslut han inte ångrar. Se filmen HÄR.

Kontakt
Gabriella Linder Häggström

Gabriella Linder Häggström

Utbildningsledare och lärare

Pat Friberg

Pat Friberg

Rektor, Skolenhet D

Telefon: 070 695 06 22
Mail: pat.friberg@vannas.se

Ansvarsområde
Elevhälsochef
Komvux
Uppdragsutbildning
Yrkeshögskola

Ulla Hellqvist

Ulla Hellqvist

Administratör

Telefon: 0935 144 95
Mail: ulla.hellqvist@vannas.se

Ansvarsområde
Yrkesvuxutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar
Uppdragsutbildningar
Komvux (Grundvux, Gyvux, Lärvux, SFI)

Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning, Grundvux, SFI)