fbpx

Trafiklärare

Att jobba som trafiklärare är händelserikt, spännande och ingen dag är den andra lik. Under en vanlig arbetsdag undervisar du elever som ska ta körkort för olika fordon – personbil, motorcykel, moped, buss, lastbil och släpfordon.

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att utbildningen är skräddarsydd utifrån näringslivets behov och många YH-studenter får jobb direkt efter examen.

 

 

Information

Tid
En ny klass startar varje år.

Längd
3 terminer

Antal
20

Utbildningen
Utbildningen till Trafiklärare omfattar 300 Yrkeshögskolepoäng. 15 veckor består av LIA, lärande i arbete, som görs vid en trafikskola.

Delar på distans
Liljaskolans trafiklärarutbildning ger de studerande möjlighet att studera många teoretiska delar av utbildningen på distans veckovis. Det innebär att du kan vara hemma två till tre veckor i rad och på plats i Vännäs två till tre veckor i rad efter ett förbestämt schema. Vårt upptagningsområde omfattar hela Sverige. Vi har bedrivit utbildning sedan 1998 och kan garantera att de studerande får en gedigen utbildning även för vinterförhållanden.

Förkunskaper
  • Slutbetyg från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller motsvarande och godkända betyg i  Svenska/Sas 1 och 2.
  • Inneha körkort med förarbehörighet B. Samt under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.
  • Styrkt allsidig kör- och trafikvana. För att styrka den allsidiga kör- och trafikvanan måste du genomgå en av branschen framtagen och godkänd körbedömning. Bedömningen tar ca 60 minuter och kostar 800 kr.

I samband med körbedömningen genomförs urvalsintervjuer, se rubriken nedan.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval. De sökandes meriter poängsätts och gruppintervjuer genomförs.

Gruppintervjun syftar till att få en samlad bedömning av de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Genom ett antal uppgifter ska gruppintervjun pröva de sökandes förmågor inom följande områden: Presentationsteknik, självvärdering, samarbete, problemlösning och stresstålighet. Intervjun bedöms enligt en skala från 1 – 5.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven med Gymnasieexamen och svenska finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning genom att åberopa reell kompetens, detta görs i samband med ansökningen. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.
Reell kompetens ska styrkas med arbetsgivarintyg och/eller på annat sätt dokumenterade handlingar som visar på den sökandens förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva det framtida yrket.

Pedagogiskt stöd

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Olika typer av stödinsatser eller anpassningar kan bli aktuella för att möta olika typer av behov. Har du behov av anpassade lokaler för att kunna delta i undervisningen ansvarar Liljaskolan för att tillmötesgå dina behov. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kostnader och CSN

Utbildningen är kostnadsfri.

Kurslitteraturen bekostar du själv. Kostnad ca 3 000kr.

Utbildningen är berättigad för CSN. Du ansöker om studiemedel hos CSN.

 

Ansökan

Nästa start
September 2023

Ansökningsperiod
1 januari 2023 – 30 april 2023

 

Lämna ansökan här

 

Kursplan

Kurser

Yrkeshögskolepoäng

Arbetsmiljö och ansvar

10

Fordonssäkerhet och miljö

35

Författningskunskap Trafik

35

Trafikpsykologi

35

Trafiksäkerhetsarbete

23

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

50

Yrkespedagogik Trafiklärare 1

25

Yrkespedagogik Trafiklärare 2

Examensarbete

50

12

Summa yrkeshögskolepoäng

300

 

Läs mer om kursplanen på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Framtid

Efter avslutad utbildning ska du söka om godkännande hos Transportstyrelsen*.

Du kan sedan arbeta som:

  • Trafiklärare B-körkort

Efter vidare utbildningar kan du arbeta inom

  • Trafiklärare C, CE-körkort
  • Trafiklärare Släpfordon
  • Trafiklärare motorcykel
  • Etc

 

*För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden:  1) ha fyllt 21 år, 2) ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och 3) ha den behörighet som utbildningen avser.

Kontakt
Gabriella Linder Häggström

Gabriella Linder Häggström

Utbildningsledare och lärare

Pat Friberg

Pat Friberg

Rektor, Skolenhet D

Telefon: 070 695 06 22
Mail: pat.friberg@vannas.se

Ansvarsområde
Elevhälsan
Komvux (Lärvux, Gyvux, Grundvux, SFI)
Uppdragsutbildningar
Yrkesutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar

Ulla Hellqvist

Ulla Hellqvist

Administratör

Telefon: 0935 144 95
Mail: ulla.hellqvist@vannas.se

Ansvarsområde
Yrkesvuxutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar
Uppdragsutbildningar
Komvux (Grundvux, Gyvux, Lärvux, SFI)

Karolina Enström

Karolina Enström

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0935 144 76, 073 378 86 76
Mail: karolina.enstrom@vannas.se

Kontakta SYV och boka tid

Ansvarsområde
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet inriktning transport (åk 2-3)
Skogsmaskinsförare
Yrkeshögskolan (Trafiklärare)
Yrkesutbildningar (Yrkesförare, Skogsmaskinförare)
Komvux (Lärvux, Grundvux, SFI)