fbpx

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Gör du det kan du bland annat läsa vidare till sjuksköterska.

Efter avslutad utbildning med godkänd yrkesexamen kommer du att vara mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg finns det många olika varierade yrkesmöjligheter.

{

"Jag har lärt mig så mycket om mig själv och utvecklats som människa också."

– Tuva, elev på VO

Inriktning: Vård och omsorg

Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om hur människor fungerar, våra olika behov och den betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt och etiskt sätt.

Under utbildningen hos oss får du varva teoretiskt lärande med praktiska situationer. Under dina tre år hos oss tränar och övar du regelbundet på olika moment som ingår i yrket allt från taktil massage till hjärt- och lungräddning. Du får öva att mäta puls och blodtryck, att ta venprover och göra såromläggningar. Du får också öva på att samtala och bemöta människor utifrån deras olika förutsättningar och behov.

Vård- och omsorgsprogrammet för dig som:

  • vill arbeta med människor inom vård och omsorg
  • vill få kunskaper om människan, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättningar
  • vill ha valmöjligheten att antingen börja arbeta direkt efter gymnasieutbildningen eller läsa vidare på universitet/högskola

Vad gör en undersköterska?
En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Fortsatta studier och arbete
Inom programmet kommer du att ges möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier inom främst vård- och omsorg. Du kommer efter gymnasieutbildningen att kunna söka arbete som undersköterska på till exempel sjukhus eller inom hemtjänst, äldreomsorg och psykiatri. Du kan även arbeta som boendehandledare eller som personlig assistent.

I arbetslivet
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av ditt lärande. Under APL har du möjlighet att nå flera mål i olika kurser. Många av våra elever med godkända betyg får via sitt arbetsplatsförlagda lärande vidare anställning på någon arbetsplats.

VO-college
Utbildningen är certifierat som Vård- och omsorgscollege. Detta innebär en nära koppling mellan skola och arbetsgivare med en garanti att utbildningen blir verklighetsanpassad och aktuell.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. 

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 och vård och omsorg 1.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Se mer under Programstruktur.

Du har även ett individuellt val där du har möjlighet att läsa fördjupningskurser inom yrket. Samt behörigheter till universitet och högskola.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av din utbildning kommer att vara arbetsplatsförlagd  och fördelat över de tre läsåren. Var du gör din APL beror på vilka kurser du läser det läsåret. Du kommer att följa en handledare på arbetsplatsen i det dagliga arbetet. Din yrkeslärare kommer också att besöka dig på APL-platsen.

Lärlingsutbildning

Det är tyvärr inte möjligt att läsa Vård- och omsorgsprogrammet som en lärlingsutbildning.

Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

  • Funktionshinderområdet
  • Hälso- och sjukvård
  • Psykiatri
  • Äldreomsorg

Efter vidare studier

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs. Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med detta.

Du kan bland annat jobba som:

  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1     50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1     50 p
Religionskunskap 1     50 p
Samhällskunskap 1a1     50 p
Svenska 1    100 p
eller  
Svenska som andraspråk    100 p
   
   
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 1.100 poäng
Hälsopedagogik    100 p
Medicin 1    150 p
Etik och människans livsvillkor    100 p
Psykiatri 1    100 p
Psykologi 1      50 p
Samhällskunskap 1a2      50 p
Specialpedagogik 1    100 p
Svenska 2    100 p
eller  
Svenska som andraspråk 2    100 p
Vård- och omsorgsarbete 1    200 p
Vård- och omsorgsarbete 2    100 p
   
   
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    500 poäng
Internationellt    100 p
Akutsjukvård    200 p
Palliativ vård    100 p
VALBARA PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    100 p
   
T ex  Matematik 2a, eller mental träning    100 p
   
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
   
GYMNASIEARBETE    100 poäng

Programmet är certifierat av

Gymnasiet?

Funderar du om Vård- och omsorgsprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.