Uppdragsutbildning

Vi anordnar uppdragsutbildningar med företag, myndigheter, kommuner och organisationer som kunder. Det är uppdragsgivaren som utser deltagarna.

Uppdragsutbildningar anordnas mot avgift och knyter an till den utbildning som Liljaskolan bedriver inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Liljaskolan har bred kompetens, unika lokaler och moderna maskiner och god service. Därför kan vi skräddarsy utbildningarna efter kundens behov och önskemål.

Kurserna startar fortlöpande efter kundens behov och önskemål.

Kontakta Pat Friberg för mer information.

Pat Friberg

Pat Friberg

Rektor, Skolenhet D

Telefon: 070 695 06 22
Mail: pat.friberg@vannas.se

Ansvarsområde
Elevhälsan
Komvux (Lärvux, Gyvux, Grundvux, SFI)
Uppdragsutbildningar
Yrkesutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar