64 ton på ostadig väg – ny spetsutbildning på Liljaskolan

26 februari, 2021

Att manövrera ett 64 ton tungt ekipage på små och ofta ostadiga vägar klarar inte vem som helst av. Men behovet av personer som kan det är stort. Därför startar en ny spetsutbildning för timmerbilsförare på Liljaskolan.

I takt med att hela samhället håller på att ställa om till mer hållbart samt med vårt ändrade konsumtionsmönster med ökat internethandel som ställer ändrade krav på bl a förpackningsanvändande så ökar behovet av våra skogliga produkter och de material som kommer därifrån. För att skogens resurser ska nå industrierna behövs det personer som kan utföra dessa nödvändiga transporter. Jobbet som timmerbilsförare är ett utmanande arbete och kräver stor skicklighet. I arbetet behöver man ofta manövrera ett fullt lastat lastbilsekipage med virke, i normala fall 64-ton men i allt större utsträckning upp mot 74-ton, på små och ofta ostadiga vägar i skogen och med krav på effektivitet. Det finns för få timmerbilsförare och behovet förväntas öka ytterligare under kommande åren enligt Göran Danielsson, branschföreträdare på Sveriges Åkeriföretag. I augusti startar en ny utbildning på Liljaskolan för att möta behovet genom att utbilda chaufförer med denna spetskompetens.

”Utbildningen är ett resultat av en regional samverkan mellan Sveriges Åkeriföretag, skogsbolagen Norra skog, Holmen skog och SCA samt Liljaskolan.” Berättar Göran Danielsson från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

Utbildningen har kommit till efter en inledande dialog regionalt mellan skogsbolagen och branschorganisationen där de tillsammans ville möte de utmaningar branschen har med att få tag på yrkeskunniga förare i framtiden. Åkeribranschen är skriande behov av förare. Under de närmaste tio åren behövs omkring 50 000 nya lastbilschaufförer i Sverige. Att vända sig till Liljaskolan blev helt naturligt val med den erfarenhet och kunnighet som finns där att utbilda yrkesförare. En samverkan med Liljaskolan finns sedan tidigare och därför blev det naturligt att utveckla utbildningen tillsammans i Vännäs. Pat Friberg är rektor för vuxenutbildningarna på skolan och är nöjd med samarbetet.

”Det är viktigt att en yrkesutbildning, som den här, är förankrad i näringslivet – det gör att eleverna har närmare till jobb direkt efter avslutad utbildning” säger Pat Friberg rektor på Liljaskolan.

Göran Danielsson poängterar att utbildningen på Liljaskolan är kvalitetssäkrad av samverkande parter, vilket gör att de som avslutar utbildningen kan vara trygga med att de är anställningsbara.

Yrkesförare – timmerbil

Utbildning är för den som vill arbeta praktiskt som timmerbilsförare. Utbildningen ger utbildningsbevis på hjullastare, virkeslära, gods, fordonsmonterad kran, C Lastbil, CE Lastbilssläp och YKB (Yrkeskompetensbevis). Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett serviceinriktat, säkert, samt kvalitets- och miljömedvetet sätt arbeta som yrkesförare med timmerbilstransport. Efter genomgången utbildning kan man även jobba som lastbilsförare inom andra godsslag.

Ansökningsperioden är öppen fram till och med 30 april. Läs mer och skicka in din ansökan på Liljaskolans hemsida: https://liljaskolan.se/utbildningar/yrkesforare-timmerbil/