fbpx

Barn- och fritidsprogrammet

Det här programmet passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom växande yrkesområden. Samverkan, samarbete och kommunikation kännetecknar utbildningen och yrkesområdet.

Barn- och fritidsprogrammet på Liljaskolan erbjuder en inriktning inom pedagogiskt och socialt arbete där en del av lärandet sker genom arbetsplatsförlagt lärande (APL).

{

"Att ha gått på BF har varit sjukt kul. Man har lärt sig saker som är viktiga."

– Emma, elev på BF
Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Pedagogiskt och socialt arbete är ett bra val för dig som vill få kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande behov och rättigheter. Inriktningen ska förbereda för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Eleverna får träna sin förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa bästa förutsättningar för alla barn och ungdomars delaktighet och lärande. Vi betonar demokratiska värden och mänskliga rättigheter. 

Så är programmet upplagt

Se mer under programstruktur.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.
Framtid

Efter gymnasiet

Efter examen kan du bland annat jobba inom:

  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Stöd och service inom funktionshinderområdet

Efter vidare studier

Du kan bland annat jobba som:

  • Förskolepedagog
  • Kurator
  • Socionom
  • Sjuksköterska
  • Polis

Tips: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Yrkeskompassen kan du själv söka och se framtidsutsikterna för olika yrken.

Programstruktur
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 900 poäng
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1   50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Svenska 1 100 p
eller  
Svenska som andraspråk 100 p
Svenska 2 100 p
eller  
Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3 100 p
eller  
Svenska som andraspråk 3 100 p
   
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 600 poäng
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2   50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2   50 p
   
INRIKTNING 300 poäng
Pedagogiskt och socialt arbete  
Pedagogiskt arbete 200 p
Socialt arbete 1 100 p
   
PROGRAMFÖRDJUPNING 600 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Barns lärande och växande 100 p
Entreprenörskap 100 p
Matematik 2a eller Naturguidning 100 p
   
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
GYMNASIEARBETE 100 poäng

Specialidrott

Du kan kombinera dina gymnasiestudier på Barn- och fritidsprogrammet med en av våra specialidrotter, LIU Ishockey. Läs mer om hur det fungerar nedan.

LIU Ishockey

Idrotter

Gymnasiet?

Funderar du om Barn- och fritidsprogrammet passar dig? Bästa sättet att ta reda på det är att göra ett besök!

Anmäl dig på PRASO så tar vi hand om dig.