fbpx

Tillgänglighets­redogörelse

Liljaskolan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur liljaskolan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns vissa e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. E-tjänsterna som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Liljaskolan.

  • Senaste bedömningen gjordes den 24 april 2020.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 1 november 2022.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från liljaskolan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill ha svar från oss på din synpunkt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.