fbpx

Branschrekommenderad – igen!

3 maj, 2022
hjullastare som lastar snö

Att vara en skola som rekommenderas av branschen är ingen självklarhet. Den titeln måste förtjänas. BYN (Byggbranschens yrkesnämnd) har tagit fram en kvalitetsmärkning för Sveriges bygg- och anläggningsskolor som syftar till att säkerställa kvalitén. Genom att uppfylla kravlistan förtjänar skolan sin kvalitetsmärkning som en branschrekommenderad skola. 

För anläggningsförare och järnvägsbyggare
Kvalitetsmärkningen från BYN gäller på Liljaskolan för inriktningarna anläggningsfordon (med profilen anläggning) och mark- och anläggning (med profilen järnvägsbyggnad). Detta innebär bland annat att BYN kontrollerat att:

  • För yrket relevant skyddsutrustning finns tillgänglig och används.
  • Eleverna får för yrket relevanta behörighetsutbildningar.
  • Begränsat antal elever per lärartjänst.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.

Syftet med branschrekommenderad skola är att tydliggöra vad företagen förväntar sig att eleverna ska kunna när de går ut i arbetslivet. Märkningen är alltså en trygghet för företagen. Samtidigt som märkningen också blir en trygghet för eleverna som går utbildningen. Genom att studera vid en branschrekommenderad skola kan eleverna känna sig trygga i att det de lär sig i skolan är relevant kunskap för arbetslivet som väntar. En win-win situation alltså.

Vad är BYN
I BYN samverkar Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Seko, Service- och kommunikationsfacket. Deras uppgift är att representera branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag för en bred och allmänbildande utbildning som ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Det ena populärt och det andra unikt
På Liljaskolan utbildar sig elever för antingen ett arbete inom anläggnings- eller järnvägsbyggnadsbranschen (eller både och då behörigheterna många gånger är tillräckliga för olika branscher). Utbildningen för anläggningsfordon är ett populärt val på Liljaskolan. Arbetet innebär till exempel anläggning av husgrunder, markberedning för infrastruktur och snöröjning. Utbildningen för järnvägsbyggnad är en unik utbildning i Norrland. Liljaskolan är den enda skolan i regionen som utbildar specifikt mot järnvägsbyggnad. På järnvägsbyggnadsutbildningen får eleverna samma grundläggande behörigheter inom anläggningsfordon plus extra specialbehörigheter för att få arbeta på och kring järnvägen. Oavsett inriktning är det vanligt med jobb direkt efter, eller till och med innan, studenten. Kompetensen gör det möjligt att enkelt hitta jobb vart eleven än väljer att flytta, så väl inom Sverige som internationellt.