fbpx

Efterlängtad yrkesutbildning startar på Liljaskolan

9 november, 2020
en skördare som kapar träd

Äntligen startar yrkesutbildningen ”Skogsmaskinförare” för vuxna på Liljaskolan. Bristen på kompetenta skogsmaskinförare har länge varit ett faktum och ett problem för branschen. I samarbete med Holmen Skog, Svea Skog och Norra Skog startar utbildningen på Liljaskolan för att lösa problemet. Utbildningen är en säker väg för män och kvinnor in i en bransch med stort behov av nya maskinförare.

Tillgången på duktiga skogsmaskinförare är begränsad samtidigt som rekryteringsbehovet är stort. Branschen ser ett stabilt behov av arbetskraft i framtiden och söker efter långsiktiga samarbeten. Det är därför viktigt att attrahera och utbilda motiverade och duktiga individer.

Sveaskog, Holmen och Norra Skog har för avsikt att genom naturbruksgymnasier och vuxenutbildningar erbjuda skogsmaskinförarutbildningar på orterna: Lycksele, Vännäs och Burträsk. Ambitionen är att hålla utbildningarna årligen där entreprenörer från de samverkande företagen hjälps åt med att erbjuda APL-platser.

”Detta är ett framtidsyrke för män och kvinnor. Branschen är i behov av nya maskinförare idag och under lång tid framöver” poängterar Johanna Sahlen, Drivningslagschef på Holmen Skog.

Pat Friberg, rektor på Liljaskolan berättar att skogsmaskinförarutbildningen riktar sig till den som vill jobba inom skogsindustrin och syftar till att ge grundläggande kunskaper i körning och service med skördare och skotare. En stor del av utbildningen sker i fält med praktisk körning med fokus på slutavverkning. I utbildningen ingår också ett antal moduler i Skötselskolan, skogsnäringens gemensamma portal för internutbildning. I utbildningen ingår utbildning i natur- och kulturmiljövård heta arbeten och ADR certifikat. Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens att arbeta som maskinförare för antingen skördare eller skotare.

Läs mer om utbildningen och skicka en ansökan här: https://liljaskolan.se/utbildningar/vux-skogsmaskinforare/