fbpx

Information COVID-19

17 mars, 2020
bild med texten "information covid-19"

Fr.o.m. onsdag 18 mars stängs skolans lokaler på uppmaning från Regering och Folkhälsomyndigheten.

All undervisning fortsätter men genomförs via fjärr-/distansundervisning istället med start onsdag 18 mars och tillsvidare.

Mera information kommer löpande.

Uppdatering 2020-03-17 kl 15.17

 

Information gällande undervisningen på Liljaskolan från och med onsdag den 18 mars.

Samtliga lektioner startar och avslutas genom att eleverna loggar in på It´s-learning enligt ordinarie schema. Det innebär att om elevens lektion har 8.30 som ordinarie starttid skall eleven logga och finnas tillgängliga för dialog med sin lärare. Under lektionen kommer läraren att finnas tillgänglig i någon form, antingen via chatt, fjärr (video) eller på annat sätt. Kommunikation kommer att ske i realtid. Frånvaro ska meddelas enligt samma rutiner som tidigare.

Se till att datorn och ni elever är laddade när lektionen startar.

Uppdatering 2020-03-17 kl 16.45

Pressmeddelande       2020-03-17

Undervisningen inom den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Vännäs kommun bedrivs på distans för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset.

Liljaskolans styrelseordförande Gösta Eklund (M) har tillsammans med Gymnasiechef Maria Öhgren beslutat att Vännäs kommun följer regeringens rekommendation att inte genomföra skolförlagd gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Det innebär att från och med imorgon 18 mars så bedrivs undervisningen genom fjärr- och  distansundervisning tills vidare.

Distansutbildning sker via itslearning-plattformen i första hand.
Detta sker för alla gymnasie- och vuxenutbildningar.

Eleverna får information av mentorer respektive rektor kring hur det kommer fungera på respektive program och utbildning, säger Maria Öhgren Gymnasiechef.

Skolorna stängs inte
Undervisningen sker via fjärr-/distansundervisning.
Lärare och övrig personal kommer arbeta från skolan och administrerar distansutbildningen från arbetsplatsen, om inte chef och medarbetare kommer överens om annat. Eleverna är inte lediga utan förväntas ta ett stort eget ansvar för studierna samt undvika smittspridning.

På detta sätt försöker vi upprätthålla kvalitet på verksamheten och säkerställa att vi har tillgång till teknisk support som möjliggör god kvalitet på distansundervisningen.

Vi påminner om att situationen är speciell och kommer kräva större ansvarstagande från alla. Elever som har distansstudier är inte lediga och vi vill understryka vikten av att eleverna håller sig uppdaterade på information som ges på itslearning, håller sig hemma och tar del av sin undervisning.

Maria Öhgren
Förvaltningschef/Gymnasiechef
Liljaskolan
Vännäs Kommun
maria.ohgren@vannas.se

 

Uppdatering 2020-03-17 kl 13.15

Liljaskolans kök och matsal håller öppet för Hammarskolans elever.