fbpx

Skolavslutningar sker utan publik

13 maj, 2020
flygfoto över Liljaskolan med texten "infomration gällande skolavslutningen"
Studenten och skolavslutningarna kommer att genomföras på skolorna, men i mindre grupper och utan släkt och vänner närvarande. Det är för att minska risken för spridning av covid-19.
Även om det inte blir en traditionell studentavslutning känns det viktigt med ett fint avslut innan sommarlovet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi befinner oss i.
 
Alla förändringar av skolavslutningen görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer. För gymnasieelever som tar studenten på de kommunala skolorna betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.
– Om det samlas folk på skolgårdarna så kommer ansvariga rektorer att avbryta utspringet. Det är tråkigt, men tyvärr nödvändigt.
Skolledningen undersöker möjligheterna att webbsända studenternas utspring.
 
Övriga kommuner står bakom beslutet
Beslutet kring studenten får stöd av övriga kommuner i länet.
– Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare och anhöriga. Detta utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning på Region Västerbotten.

Samtliga kommuner i länet samt smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom detta beslut.
 
Maria Öhgren
Gymnasiechef
Liljaskolan, Vännäs