fbpx

Team med fokus på elevhälsa

8 april, 2020
gruppbild på liljaskolans elevhälsoteam

På Liljaskolan arbetar vårt elevhälsoteam dagligen för att alla elever ska nå sitt mål med utbildningen. När utbildningen just nu sker på distans ställer också elevhälsoteamet om för att möta eleverna.

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. På en kommunal skola som Liljaskolan kan du vara säker på att det löftet uppfylls i hög grad. Elevhälsoteamet arbetar med att förebygga problem som kan uppstå i klassen eller för eleven. Att arbeta hälsofrämjandet är viktigt för en god utbildningsmiljö.

I elevhälsoteamet (EHT) ingår rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, skolläkare och specialpedagoger. Teamet samverkar med lärarlag och mentorer för att elever ska få en hållbar studietid. Hela elevhälsoteamet står till befogande för dig som elev.

Ny plattform för information om elevhälsan
Just nu, när skolans lokaler är stängda på grund av rådande situation, blir förutsättningarna lite annorlunda. Så väl personalen i elevhälsoteamet  som lärare och elever behöver hitta på nya lösningar för att fortsätta mot en genomförd utbildning. För dig som elev är det viktigt att komma ihåg att elevhälsoteamet alltid är redo att hjälpa till oavsett situation i samhället.

För att underlätta kontakt hittar du som elev numera samlad kontaktinformation och annan information på följande länk: elevhalsan.liljaskolan.se (endast elever på Liljaskolan kommer åt innehållet genom sitt Googlekonto)