fbpx

Vi uppmärksammar Orange week och Orange day – mot våld i nära relationer

25 november, 2021
orange day

Den 22-28 november infaller Orange week/en vecka fri från våld, som belyser mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Den 25 november infaller även Orange day som är en dag där FN uppmanar att manifestera mot mäns våld mot kvinnor.

– Genom att uppmärksamma och visa på att det finns stöd att få om du är utsatt för våld så hoppas vi bidra till att fler söker hjälp. Vi måste prata om våldet. Vi måste våga fråga och vi måste orka lyssna på den som vågar berätta om våld i nära relationer, både i möten med invånare i kommunen och mellan kollegor. Något alternativ finns inte om vi vill att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger gymnasiechef Maria Öhgren

Den 25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor. En dag som världen över även är känd som Orange day. Kända byggnader lyser upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot det könsbaserade våldet. Dagen markerar starten på FN:s årliga kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld” och valet av just orange motiveras med att det är en ljus och optimistisk färg, egenskaper som passar för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Vännäs kommer mellan 25 november och 10 december tre fastigheter att lysa i orange; Medborgarhuset, Liljaskolans huvudbyggnad och Vännäs Fastigheters kontor. Initiativet är ett samarbete mellan Vännäs och Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Bostaden Umeå, Umeå Energi, UPAB, samt Visit Umeå.

Vad menas med våld i nära relation?
Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg. Våldet kan till exempel bestå av:

 • fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
 • sexuellt våld – våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.
 • psykiskt våld – direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.
 • social utsatthet – frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
 • ekonomiskt- och/eller materiellt våld – innebär att någon annan bland annat kan ta kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare att lämna relationen.
 • försummelse – människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Man kan även vara utsatt för- eller utöva våld på andra sätt
Det kan till exempel handla om:

 • sex mot ersättning,
 • att köpa sex,
 • att skada sig med sex,
 • människohandel för sexuella ändamål,
 • sugardejting, eller ha sålt filmer/bilder.

Det finns hjälp att få!
Socialtjänsten i Vännäs kommun är ansvariga för att ge stöd och hjälp, svara på frågor och ge rådgivning om fler sätt att få stöd och hjälp.

Kontakta socialtjänsten via kommunens växel: 0935-140 00

För akut hjälp!
Du som behöver akut hjälp utanför kontorstider kan ringa socialjouren. Du kan komma i kontakt med jouren på två sätt:

 • Ring akutnumret 112 för att bli kopplad till socialjouren.
 • Ring jourtelefonen på tel. 090-16 30 50.

Hjälp vid problematiskt/aggressivt beteende
Socialtjänsten hjälper även dig som upplever:

 • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
 • att man har använt någon form av våld mot någon i en nära relation
 • att man inte har använt våld, men känner en rädsla för att det ska ske
 • oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.
  Fokus för stödet är att våldet ska upphöra.

Fler kontaktvägar för hjälp

Kommunens Behandlingsteam
Du kan kontakta Behandlingsteamet på kommunen för att få rådgivning.
Fler insatser från teamet behöver du få beviljade via socialsekreterare men du är välkommen att kontakta teamet för stöd och råd.
Tel: 073-384 56 02

Kvinnofridslinjen
Tel: 020-50 50 50
kvinnofridslinjen.se

Terrafem – för hjälp på andra språk
Tel: 020-52 10 10
terrafem.org

Brottsofferjouren Umeåregionen
Tel: 116 006
umearegionen.boj.se

Välj att sluta – för hjälp att sluta utöva våld
Tel: 020-555 666
valjattsluta.se