fbpx

Distans- och närundervisning

26 mars, 2021
bild med texten "information covid-19"

Uppdatering 2021-08-17

I överenskommelse med Region Västerbotten, smittsskyddssamordnare och övriga gymnasieskolor i länet så är samtliga gymnasielever skolförlagda från och med skolstarten den 23 respektive 24 augusti tills vidare. Liljaskolan uppmanar elever och vårdnadshavare att hålla sig uppdaterade på denna sida för eventuella ändringar.

Årskurs 1 startar den 23 augusti med uppsamling i skolans matsal. 
Länk till vägbeskrivningar på skolan: https://liljaskolan.se/om-oss/hitta/

Årskurs 2 och 3 startar den 24 augusti enligt schema.
Länk till schemavisaren: https://web.skola24.se/timetable/timetable-viewer/vannas.skola24.se/Liljaskolan/


Uppdatering 2021-04-27

Närundervisning, skolförlagt.
Efter påsklovet går åk 3 skolförlagt ända fram till sommaren.

Från och med vecka 16 för åk 2 och åk 1 varannan vecka med start vecka 16 för åk 2.
Detta gäller tillsvidare.

Schema för närundervisningen:
Vecka 15 åk 3
Vecka 16 åk 3 och åk 2
Vecka 17 åk 3 och åk 1

Gällande vuxenutbildningarna sker förändringar i dialog med rektor (Pat).

Mvh Skolledningen på Liljaskolan

Uppdatering 2021-04-21

Tydliggörande om skolavslutning i Västerbottens kommuner 2021.

”Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen i grundskola och gymnasieskola sker utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare 2021. Detta med utgångspunkt från rådande regleringar och riktlinjer. Samtliga kommuner står bakom denna inriktning. Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom denna inriktning.

Varje huvudman inom skolan ansvarar själv för hur man exakt utformar skolavslutning men vi har i samtliga kommuner i Västerbotten valt denna inriktning.

Undertecknad skickar detta på uppdrag av de kommunala skolhuvudmännen i Västerbotten.”

– Tobias Thomson, Region Västerbotten

Uppdatering 2021-03-26

Närundervisning, skolförlagt.
Efter påsklovet går åk 3 skolförlagt ända fram till sommaren.

Från och med vecka 16 för åk 2 och åk 1 varannan vecka med start vecka 16 för åk 2.
Detta gäller fram till och med den 29/4. Därefter utvärderas detta och nytt beslut kommer.

Schema för närundervisningen:
Vecka 15 åk 3
Vecka 16 åk 3 och åk 2
Vecka 17 åk 3 och åk 1

Gällande vuxenutbildningarna sker förändringar i dialog med rektor (Pat).

Mvh Skolledningen på Liljaskolan

Uppdatering 2021-03-17

Vi fortsätter med samma upplägg på undervisningen med ett rullande schema årskursvis fram till påsklovet.
Närundervisningen sker enligt följande:

Vecka 11 åk 3
Vecka 12 åk 1
Vecka 13 åk 2

Uppdatering 2021-03-04

Rörande undervisningsupplägget efter kommande sportlov, vecka 10, förbehåller sig Liljaskolan rätten att utvärdera läget i starten av efterföljande vecka, vecka 11. Det för att sportlovet i sig kan vara avgörande för hur smittläget ser ut i starten av vecka 11.

Förutsatt att smittläget inte förändras drastiskt och att myndigheterna inte kommer med nya rekommendationer fortsätter sannolikt upplägget som tidigare fram till påsklovet. Vi ber elever och vårdnadshavare vara uppmärksamma på eventuella ändringar i vårt undervisningsupplägg efter sportlovet. Aktuell information hittar ni här och på vår lärplattform.

Uppdatering 2021-01-22

Från och med tisdag vecka 4, den 26/1 – 2021, så kommer vi att ha elever inne på skolan för närundervisning. Ni elever som har varit inne på skolan tidigare för praktiska moment fortsätter även med denna undervisning.

Närundervisningen kommer att ske enligt följande schema:
Vecka 4 åk 3
Vecka 5 åk 1
Vecka 6 åk 2
Vecka 7 åk 3
Vecka 8 åk 1
Vecka 9 åk 2

Gällande eleverna i sprintklasserna och samtliga IMA-elever så är all undervisning från och med tisdag den 26 januari förlagd på skolan, det vill säga ingen distansundervisning för dessa elever.

Har du funderingar vad som gäller kontakta din mentor.

På vuxenutbildningen Coronaanpassar vi på respektive utbildning.

Mvh Skolledningen på Liljaskolan

Uppdatering 2020-12-15

Vi startar upp vårterminen den 13 januari med distansundervisning, med vissa undantag som redan finns inarbetade och godkända. Distansundervisningen pågår till dess andra restriktioner tillkommer eller information om förändring delges.

Uppdatering 2020-11-18

Från och med den 23/11 till och med den 18/12 kommer undervisningen på Liljaskolan att delvis bedrivas på distans. Teoretiska kurser kommer att genomföras på distans medan praktiska kurser kommer till stor del att genomföras på skolan. Vi genomför denna åtgärd för att minska risken för smittspridning bland våra elever och personal. Information kring hur vi startar efter jullovet kommer vi att lägga ut här på hemsidan under vecka 51.

Vi påminner om att situationen är speciell och kommer kräva större ansvarstagande från alla. Elever som har distansstudier följer sitt ordinarie schema och vi vill understryka vikten av att eleverna håller sig uppdaterade på information som ges på itslearning samt tar del av sin undervisning.

Mvh skolledningen på Liljaskolan